• lepene-nosniky

Sibiřský modřín

Je to jádrová dřevina, s menším počtem úzkých pryskyřičných kanálků. Běl tvoří tenkou vrstvu bílé barvy lehce nahnědlého odstínu, jádro je červeno hnědé a dobře se odděluje od běli. Letokruhy jsou velmi dobře zřetelné ve všech řezech, jarní dřevo je světle hnědé a přechází do dřeňových paprsků. Suky jsou ojedinělé a rozptýlené (ne ve shlucích, přeslenech).
lepene-tramy

lepené trámy